13 thoughts on “Yêu Mãi Ngàn Năm Karaoke Thiếu giọng nữ Beat chuẩn rất dễ hát ( Diện Nguyễn )

  1. Thủy Nguyễn says:

    Em nhận ra anh karaok hay thật đó chỉ mỗi tội hát không chọn bài đoạn có đoạn mất nghe đang hay lại hụt. Giọng hất hay anh ạ

  2. Ngan Nguyen says:

    Hay wa anh trai oi ✋ 👏 ✋ 👏 👉 ✋ 👏 👌 ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ 👍 ✋ ✋ ✋ ✋ ✋ ✋

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *