22 thoughts on “Xà Quyền – Phim hay thành long

  1. tiktok bá đạo says:

    Xin hỏi ad và mọi người là ông lão tên gì vậy…còn phim gì có ông lão đánh hay như vậy nữa k ạ

  2. Thao Hong says:

    Thành long diễn mắt cười 😂 và rất hay😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  3. Thao Hong says:

    Bộ phim này hay quá 😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😄😄😍😍😍😘😍💎💍👑

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *