VTV7, VTV8, VTV9 chính thức được phát sóng: có những nội dung gì?VTV7, VTV8, VTV9 chính thức được phát sóng. VTV phát sóng 3 kênh quảng bá mới từ 01/01/2016. Từ 00h00 ngày 01/01/2016, 2 kênh quảng bá VTV8 và .

VTV7, VTV8, VTV9 chính thức được phát sóng. VTV phát sóng 3 kênh quảng bá mới từ 01/01/2016. Từ 00h00 ngày 01/01/2016, 2 kênh quảng bá VTV8 và .

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *