VTV7 ident 2017 ~ nay – GTCT ngày mai, tắt sóng (11/10/2019)Mình xin đính chính lại: Ident VTV7 ở đầu video thực chất là từ 2016 ~ nay rồi, nhưng vì nền GTCT là từ 2017 nên mình mới ghi lại là “VTV7 ident 2017 ~ nay”

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *