17 thoughts on “Vẽ và tranh trí quạt giấy

  1. Jimy Vlog says:

    Nói hướng dẫn mà giống khoe nhưng khoe tranh đẹp thì còn đỡ còn tranh này thì xấu quất ai thấy giống mk cho mk 1 like cảm ơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *