21 thoughts on “Vẽ tranh như này dễ hiểu lầm lắm – Nguồn trên video

  1. SoloSoraka says:

    Các bạn nhớ đăng kí kênh youtube của mình nha để cò thể xem được nhiều thứ hay ho hơn thế nửa.
    link Live with game chanel: https://www.youtube.com/channel/UCl937-qBGGefwXlotNFCwcw/feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *