44 thoughts on “Vẽ thiệp 20 – 11/ Ngày Nhà giáo Việt Nam

  1. Hân Hân says:

    Kheo tay qua😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

  2. Mộc Mộctv says:

    Cảm ơn người đã làm video ,đã cho em ý tưởng để làm thiệp tặng thầy,cô năm vừa rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *