One thought on “Về dưới mái nhà Karaoke

  1. thái minh says:

    bạn ơi cho mình hỏi… bài nhạc xưa tên gì mà có câu hat trong là. lâu lắm ko về quê thăm mẹ, con mơ bếp hông lời mẹ ru, mẹ già thương con tay gầy truc ,tiếng con luc trời rang đông qua những ngày chiến thắng mẹ mong.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *