Vào chùa – Karaoke beat chuẩn – Phong cách NS Minh ThànhVào chùa – Karaoke beat chuẩn – Phong cách NS Minh Thành

Karaoke Vào chùa
Dân ca quan họ lời cổ
Phong cách nghệ sĩ Minh Thành
Video: Flycam 4K

Lời bài hát Karaoke Vào chùa – NS Minh Thành

Vào chùa chùa gõ cửa í ơ ớ ơ
cửa chùa ra á ra em vào
đôi người đàn là đôi em lý
lý em hát, bớ song tính
bớ lính tình tinh tính a sòng tình
tình tình hỡi lính tính ơi
ơ ờ chùa là em đi vào chùa

Vào chùa chùa mượn chiếu í ơ ớ ơ
chiếu chùa ra á ra em ngồi
đôi người đàn là đôi em lý
lý em hát, bớ song tính
bớ lính tình tinh tính a sòng tình
tình tình hỡi lính tính ơi
ơ ờ chùa là em đi vào chùa

Vào chùa chùa mượn ấm í ơ ớ ơ
ấm chùa ra á em pha trà
đôi người đàn là đôi em lý
lý em hát, bớ song tính
bớ lính tình tinh tính a sòng tình
tình tình hỡi lính tính ơi
ơ ờ chùa là em đi vào chùa

Vào chùa chùa mượn đĩa í ơ ớ ơ
đĩa chùa ra á em têm giầu
đôi người đàn là đôi em lý
lý em hát, bớ song tính
bớ lính tình tinh tính a sòng tình
tình tinh hỡi lính tinh ơi
ơ ờ chùa là em đi vào chùa

Vào chùa tay em thắp í ơ ớ ơ
thắp tuần nhang á em khêu đèn
đôi người cầu đôi em khấn
khấn em vái, bớ song tính
bớ lính tình tinh tính a sòng tình
tình tình hỡi lính tính ơi
ơ ờ cầu là em đi khẩn cầu
cầu là em đi khẩn cầu

********************************************

KÊNH VIDEO QUAN HỌ BẮC NINH

Website:
Facebook:
Youtube:

#karaokequanho #quanhobacninh

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/nhac/

9 thoughts on “Vào chùa – Karaoke beat chuẩn – Phong cách NS Minh Thành

  1. Karaoke Quan Họ says:

    Rất xin lỗi các bạn phần Intro mình viết sai. Phong cách thể hiện: NSƯT Quý Tráng. Bài này hát theo phong cách NS Minh Thành các bạn nhé !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *