Vào chùa Karaoke Beat chuẩnKaraoke Vào chùa quan họ bắc ninh
Đăng ký ủng hộ kênh, nhận video mới nhất:
Lời ca:
Vào chùa chùa ngỏ cửa í ơ ớ ơ
cửa chùa ra á ra em vào
đôi người đàn là đôi em lý,
lý em hát, bớ song tính
bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
tình tinh hỡi lính tinh ơi
ơ ờ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa chùa mượn chiếu í ơ ớ ơ
chiếu chùa ra á ra em ngồi
đôi người đàn là đôi em lý
lý em hát, bớ song tính
bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
tình tinh hỡi lính tinh ơi
ơ ờ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa chùa mượn ấm í ơ ớ ơ
ấm chùa ra á em pha trà
đôi người đàn là đôi em lý
lý em hát, bớ song tính
bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
tình tinh hỡi lính tinh ơi
ơ ờ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa chùa mượn đĩa í ơ ớ ơ
đĩa chùa ra á em têm giầu
đôi người đàn là đôi em lý
lý em hát, bớ song tính
bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
tình tinh hỡi lính tinh ơi
ơ ờ chùa là em đi vào chùa
Vào chùa tay em thắp í ơ ớ ơ
thắp tuần nhang á em lên đèn
đôi người cầu là đôi em khấn
khấn em vái, bớ song tính
bớ lính tinh tinh tinh a sòng tình
tình tinh hỡi lính tinh ơi
ơ ờ cầu là em đi khẩn cầu.
#vaochua #quanho #karaokequanho #quanhobacninh24h

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *