TVO_KHỐI 4_TIN HỌC_Bài: Trang trí bảng tính (Luyện tập tin học IC3 Spark 4 – Tập 2 – Trang 9)Dạy học online
– Giao bài tập
– GV: Cô Tài Nữ Phương Uyên

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/meo-vat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *