TVO_KHỐI 3_MĨ THUẬT_Bài: Vẽ tiếp hoạ tiết và vẽ màu vào hình chữ nhật (tuần 25)Dạy học online
– Giao bài tập
– GV: Cô Đào Thị Huyền Trang

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/meo-vat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *