12 thoughts on “Tự tay trang trí Giáng Sinh theo cách của bạn

  1. Chau Nhan says:

    Bạn ơi , cho mình hỏi những cuộn đó là cuộn gì thế bạn, mình không biết tên của nó. Cảm ơn bạn nhen ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *