11 thoughts on “Trầu cau quan họ karaoke (mời nam hát)

  1. Trần Huy Dần says:

    Ban phối karaoke " Trầu cau quan họ " thiếu giọng Nam này của Thuyet Pham có lẽ cũng đảm bảo cho giọng Nam hát kaaoe ( nhạc Beat ) cũng Tốt ,cũng dễ hát ! Hơi lỗi nhỏ về nhịp ..với chữ hiện lên màn hình

  2. Thuý Học says:

    A làm bét hay quá. A làm thêm bài 1 khúc dân ca 1 câu quan họ đi .mời nam hát. Bét a điu phường đó. Cảm ơn a c nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *