11 thoughts on “trang trí hồ cá koi mini

  1. FT Family Vlog says:

    B có thể cho mình bản thiết kế hồ nhà bạn ,đặc biệt là hệ thống lọc đcko vậy,minh cũng đang có ý tưởng làm hồ cá như của bạn tại nhà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *