40 thoughts on “Trăm năm không quên – Quang Ha [ Karaoke ] beat

  1. xa sương says:

    Bài hát hay đến nỗi tan nát cõi lòng, một sư hối hận kg nhỏ trăm năm biết đến bh, người ơi đã yêu thì hãy đi tìm nhau để kg phải đợi trăm năm như mình nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *