2 thoughts on “Trách Ai Bây Giờ Karaoke Song ca (Thiếu giọng nữ)

  1. Vy Trinh ha says:

    Anh khôi ca hay quá liên khúc chiều mưa anh ca quá hay luôn hình như liên khúc chiều mưa anh ca không có mi rô mà vẫn hay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *