2 thoughts on “Tình Về Nơi Đâu – Karaoke – Tone Thấp

  1. Diệu Thùy Nguyễn Thị says:

    đoạn đầu khó hạ quá nhưng sẽ tập. đoạn cao trào hạ xuống thì dễ hát thật. Cảm ơn người lm video. Mình ước trong video này có giọng hát hạ tone để mình có thể học theo😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *