12 thoughts on “Tình Chết Theo Mùa Đông Chế Linh Karaoke

  1. Hải Triệu says:

    Chế cực chuẩn. Hihihihihihi. Xin cảm ơn. Thông minh và hiểu biết. Điệu dồn là người hát lại được thỏa mãn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *