23 thoughts on “[ Thuyết Minh ] Song Đấu – Phim Lẻ Hành Động Ấn Độ Hay

  1. thanh lân says:

    Công ty mình trồng nên vườn cây thuốc phiện chỉ để đóng bộ phim này. H thì hủy hết rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *