29 thoughts on “Thắt nơ ruy băng cho hộp quà.

  1. Quang Trần Lê says:

    bạn khéo tay nhỉ, ước gì 1 ngày nào đó mình được ai đó tặng hộp quà như này thì….😅😅😅😅

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *