33 thoughts on “Thật Lòng – Lưu Chí Vỹ

  1. HOA MA says:

    Hoi do .moi lan nghe bài này là lúc trời mưa .hơn 10 năm rồi .vô tình nghe lại .cũng là lúc trời mưa . Sao ma thấy nhớ nho' một cái ji đó ở đâu xa xa…

  2. Dan Nguyen says:

    Nghe lại bài hát này nhớ thời cấp 3 đi cắm trại. Một thời để nhớ @Bì Mai, @Bùi Dung. # 25/03/2005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *