23 thoughts on “tàn sát 2013 phim võ thuật thái lan

  1. Dieu Huynh says:

    đkm phim bây giờ đến lượt ngáo đá vai chính, võ thuật hay thế nào ko biết nhưng thiện ác chết sạch, ngáo đá lên ngôi, thôi mong chiến tranh sớm sớm đi để dân giữ nước chứ tuổi trẻ nằm phê pha la liệt thế này lụi tàn hết, thà giờ đứa la liệt đi ko nổi nên chết bớt đi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *