6 thoughts on “Tâm sự chàng ca sĩ Karaoke Tone Nam

  1. J97 says:

    Bạn nên để người sáng tác nha bạn nếu không mình kêu youtube xóa video của ban nha… thanks vì bạn làm ca khúc của mình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *