2 thoughts on “Sắp đến Tết rồi KARAOKE

  1. Bee Hayden says:

    Sắp đến Tết rồi đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi về nhà rất vui. Mẹ mua cho áo mới nhé ai cũng vui mừng ghê Mùa xuân này em dã lớn biết đi thăm ông bà.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *