5 thoughts on “Sắc Màu – karaoke

  1. nguyen tien says:

    Bài này rất hay và bài Beat cũng rất hay , nhưng có điều rất tiếc là đoạn 2 nếu tăng Tone nhạc lên hát mới hay mới đã !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *