48 thoughts on “ROCK VẦNG TRĂNG – KARAOKE

  1. Như Dương says:

    Mình đang hc bài này đễ hát trung thu 🌛🌛🌟🌠ai thấy hay cho mình 👍👉🤳nha😍😍❤❤❤❤❤🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️😊😊😊😊đễ mình có thêm động lực để hát tốt hơn mình cảm ơn rất nhiều mình mới hc học lớp5 hà 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰💖💖💖💖💖💗💗

  2. trường trần văn says:

    👍🏻❤️❤️❤️❤️❣️❣️❣️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💘👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻💋💋💋💋💋😍😍😍😍😍😍😍😍😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *