Quên Một Lời Thề Remix Karaoke Beat – Nguyễn ThắngBản mới chỉnh lại tốc độ chữ dễ hát hơn, font chữ lớn hơn ở đây:

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/nhac/

2 thoughts on “Quên Một Lời Thề Remix Karaoke Beat – Nguyễn Thắng

  1. Linh Quang says:

    Bản mới chỉnh lại tốc độ chữ dễ hát hơn, font chữ lớn hơn ở đây:

    https://youtu.be/Utj_YhNoG3M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *