5 thoughts on “Quên Một Lời Thề Nguyễn Thắng Karaoke Beat Chuẩn YouTube

  1. thainguyen thainguyen says:

    hay qua . làm tiếp đi bạn. đổi thay , tình đã nhạt mờ . xin cho mãi yêu ….chuẩn nguyễn thắng đi bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *