Phụ Tình – Trịnh Đình Quang | Karaoke Beat GốcPhụ Tình – Trịnh Đình Quang | Karaoke Beat Gốc – Sáng Tác: Trịnh Đình Quang – Hòa Âm Phối Khí: Minh Thụy – Mix Master: Nhật Dạ – Karaoke by Blue Moon …

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *