6 thoughts on “Phim Võ Thuật Trung Quốc Hay Nhất 2018

  1. khan nguyen says:

    Phim ảnh đương nhiên là hư cấu.Công phu dàng dựng tuyệt vời.Nói lên dã tâm các đời Vua Chúa"được chim bẻ ná được cá quăng nôm" Thế sự phản phúc không lường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *