24 thoughts on “Phim VÕ Thuật Thái Lan Tony Jaa – Phim Hành Động Thái Lan Hay Nhất

  1. Hoang Lam says:

    Phim kết k đẹp.người trung quốc có pháp luân công và hồng kông.tội những người đã ngã lìa cành lìa cánh k có đk tự do

  2. CậU_ChỦ HậU says:

    Ts rất thất vọng về những đứa comment k bt gì vào sủa bậy… Bảo phim này k có tonny jayy
    Mà khi chúng nó chk bt tonny jayy là ai chk bt mặt mà sủa bảo k có

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *