43 thoughts on “Phim Võ Thuật Mới Nhất 2017 – Võ Thuật Thái Lan – Thuyết Minh

  1. Huỳnh Quang Sơn says:

    Có ai cho mình biết tên phim của hình nền không phim đó hay lắm nhưng không biết tên phim

  2. Linh Nguyễn says:

    Phim rất hay, tính nhân văn ! Ý nghĩa bảo vệ Chính Nghĩa, bảo vệ hoà bình, dân tộc ! Mong rằng lòng tham,cái ác sẽ…giảm thiểu và tình người luôn rộng mở…!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *