11 thoughts on “Phần mềm chỉnh sửa dọng hát karaoke hay như ca sỹ

  1. Thep lon thi says:

    Đm xàm lồn… giọng nói như vịt đực…có chuyện quay video màn hình cũng không xong nữa mà bài đặc hướng dẫn, ngu như chó..

  2. CHIA SẺ TỔNG HỢP says:

    chỉ sao không hát thử cho mọi người nghe và cảm nhận có hay không, quảng cáo hát hay như ca sĩ mà chẳng hát thì làm sao ai mà biết là nó hay. cùi bắp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *