8 thoughts on “Một trái tim một tình yêu – Karaoke

 1. thin rahlan says:

  Một Trai Tìm Một Tinh Yêu
  A Heart a love English Lyrics
  Ứng Hoàng Phúc

  Don't be skeptical
  Because time will forget
  Still remember forever
  a love in life
  My love is here
  but time to change
  And you are only me
  I met you when I met you
  There will be no more
  Nobody replaces me
  in the dream
  Fog or frost
  nor did he falter
  Don't doubt your friendship
  That day yesterday
  love has given me
  Until today
  Love is still full
  And tomorrow
  Love people more passionate
  Who is more than my love?
  One Love
  a heart for you
  Blue sea
  My love for you
  Love is like sand
  embrace the waves
  The sand forever
  Embrace my love
  And his life
  Always take care of my love
  I met you when I met you
  There will be no more
  Nobody replaces me
  in the dream
  Fog or frost
  nor did he falter
  Don't doubt your friendship
  That day yesterday
  love has given me
  Until today
  Love is still full
  And tomorrow
  Love people more passionate
  Who is more than my love?
  One Love
  a heart for you
  I met you when I met you
  There will be no more
  Nobody replaces me
  in the dream
  Fog or frost
  nor did he falter
  Don't doubt your friendship
  That day yesterday
  love has given me
  Until today
  Love is still full
  And tomorrow
  Love people more passionate
  Who is more than my love?
  One Love
  a heart for you
  That day yesterday
  love has given me
  Until today
  Love is still full
  And tomorrow
  Love people more passionate
  Who is more than my love?
  One Love
  a heart for you
  One Love
  a heart for you

 2. Hien Nguyen says:

  Bài hát nyc hát tặng mỗi ngày cách đây 6 năm giờ mỗi đứa 1 cs 1gd. Vẫn vv khi thấy nhau vẫn hỏi han nhau như bbe vậy. Coi đó như 1 kniem đẹp trong sáng. Dẫu biết m là ng có lỗi ng đã quay lưng lại vs ng ấy. Giờ 1 gd hp cs êm ấm còn ng ấy m thấy rằng cs k đc hp lắm…. dù sao cũng chúc nyc hp và qtam vk con bỏ hết cán dỗ của xh xứng đáng ng cha ng ck tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *