11 thoughts on “Mời các bạn xem mình làm lịch TẾT nhé

  1. LongAn cam on chi nhieu Tran says:

    hai vo chông thang truong thât hoc ma giao tiêp gi thang truong chu (r) đoc không xong

  2. oanh ho says:

    Bác nên cần xài thêm thiết bị ghi âm riêng
    Máy bác ghi âm qá kém.chả nghe dc tiếng gì hết

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *