21 thoughts on “Luyện chữ trang trí tên người

  1. chuthoong /youtube says:

    bạn viết dùm mình Nguyễn Xuân Huy nhé Được không bạn Nếu bạn làm video xong thì gửi cho mình nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *