LK Tuổi học trò Trường cũ tình xưa KaraokeKênh Youtube new của Kiti!! (Kêng cũ sẽ bị xóa này mai )
Mùi lửa, hương cau vẹn tiết trinh,
Mến thương, ôi nhịp thở chung tình!
Ba giăng, hẹn một mùa giăng tỏ,
Thao thức, lòng ta lại nhớ mình.
Thơ Đinh Hùng

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/nhac/

8 thoughts on “LK Tuổi học trò Trường cũ tình xưa Karaoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *