Làm và vẽ trang trí quạt mo cauTừ một tàu mo cau bỏ đi, chúng ta có thể làm và vẽ thành một cái quạt mo cau đẹp và có ích cho cái nóng mùa hè. Đồng thời cũng để chúng ta ôn lại một thời tuổi thơ gắn với chiếc quạt này.

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/meo-vat/

2 thoughts on “Làm và vẽ trang trí quạt mo cau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *