Làm ĐỒ CHƠI ĐẾM SỐ/ đồ chơi góc ToánĐồ chơi kém cốc đếm số là bộ đồ chơi rất bổ ích với trẻ: Trẻ có thể thao tác đếm sô hat trên phần kem, chọn phần kem có hạt tương ứng với số trên cốc rồi gắn lại. Trẻ cũng có thể nhận biết số trên phần cốc kem.

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/meo-vat/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *