Kỹ thuật tạo đường kẻ chéo và trang trí bảng trong Word.Khi tạo bảng trong Word sẽ có rất nhiều trường hợp yêu cầu bạn tạo đường kẻ chéo trong ô để phân chia thành 2 – 3 phần. Từng phần trong ô có đường gạch chéo sẽ nhập những nội dung khác nhau. Có một số cách để tạo gạch chéo trong ô của bảng Word và sau khi tạo xong, người dùng hoàn toàn có thể viết chữ vào từng phần của ô với các căn chỉnh chữ chính xác.

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/meo-vat/

3 thoughts on “Kỹ thuật tạo đường kẻ chéo và trang trí bảng trong Word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *