KỸ THUẬT LÀM KHUÔN MẪU PHÙ ĐIÊU PHÀO CHỈ PHẦN 1Đây là video đầu tiên của Thiên Hiểu Thiên trong series video hướng dẫn, chia sẻ kỹ thật làm khuông mẫu phù điêu, phào chỉ, hoa văn, con tiện, lan can trang trí nội thất, ngoại thất xây dựng.
Trong series video này chúng tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ kiến thức kỹ thuật, để làm ra một khuôn mẫu đúc đổ xi măng, bê tông, thạch cao hay GRC.
Chúng tôi hướng dẫn từ cách tạo ra phôi mẫu, từ bản vẽ kỹ thuật, cho tới khi làm ra khuôn để sản xuất hàng loạt sản phẩm, theo đúng thiết kế và ý tưởng của bạn.

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/meo-vat/

2 thoughts on “KỸ THUẬT LÀM KHUÔN MẪU PHÙ ĐIÊU PHÀO CHỈ PHẦN 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *