5 thoughts on “KARAOKE VÕ ĐÔNG SƠ BẠCH THU HÀ ( Vọng cổ_ dây kép )

 1. Văn Ưa says:

  Xin bạn vui lòng làm 3 bài tân cổ karaoke cho bà con đi
  — Trở lại Mỹ Tho
  — Trái tim Đồ Chiểu
  — Mùa Xuân Trên Thành Phố Hồ Chí Minh
  Mấy bài ca trên đó chưa có karaoke

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *