13 thoughts on “Karaoke Vầng trăng khóc Nhật Tinh Anh ft Khánh Ngọc

  1. Hạ Niên says:

    Cháu rất thik bài này từ khi sinh ra chưa bk đọc mà nge bài này lại thuộc hát đk lun h cháu 16t r nge lại kỉ niệm xưa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *