9 thoughts on “[KARAOKE] Tình Thơ – Minh Thuận, Lê Uyên Nhi

  1. tran van Toan says:

    karaoke mà lại để giọng hát nhép vào, mà hát có đúng giọng đâu éo hiểu admin trong đầu có cái gì nữa

  2. Fun Karaoke says:

    Karaoke Tình Thơ – Ngọc Linh Diễm Quyên version 2013 – Beat Chuẩn https://www.youtube.com/watch?v=8phme3vgS64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *