15 thoughts on “[Karaoke] Tiền – Ngọc Sơn

  1. Quy Tranvan says:

    Đúng i tâm trạng tôi có tiền mới có anh em bạn bè. Dơi là vậy đó anh Ngọc Sơn nói chính xác mình phải tập hát bài này ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *