2 thoughts on “[Karaoke] Tâm Sự Chàng Ca Sĩ – Lê Sang | KBeat

  1. Trang Đài Vũ says:

    Nhạc hay nhưng chưa có kinh nghiệm chữ bé tí vậy ai mà nhìn thấy .cần học hỏi thêm

  2. Karaoke Thanh Hải says:

    Mình ₫ã like và ₫ăng kí kênh bạn rồi mong bạn qua like và ₫ăng kí kênh mình lại nha hjj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *