5 thoughts on “Karaoke Sao em nỡ vội lấy chồng Hà Anh Tuấn

 1. Hoàn Trần says:

  Thằng thớt này rảnh háng tách lời ra upload lên mà ăn cứt à, câu view cái L mẹ mày. hãm L cái của nợ này thế

 2. truong son says:

  Lời ru buồn nghe mêng mang mênh mang
  Sau luỹ tre làng khiến lòng tôi xôn xao
  Ngày lấy chồng, em đi qua con đê
  Con đê mòn lối cò về
  Có chú bướm vàng bay theo em.

  Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi
  Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn
  Ru em thời thiếu nữ xa rồi
  Còn đâu bao đêm trăng thanh
  Tát gầu sòng vui bên anh
  Ru em thời con gái kiêu sa
  Em đố ai tìm được lá diêu bông
  Em xin lấy làm chồng.

  Ru em, thời thiếu nữ xa rồi
  Mình tôi lang thang muôn nơi
  Đi tìm lá cho em tôi
  Ru em, thời con gái hay quên
  Thương em tôi tìm được lá diêu bông
  Sao em nỡ vội lấy chồng..

 3. Công Sơn Hồ says:

  Lời ru buồn nghe mêng mang mênh mang
  Sau luỹ tre làng khiến lòng tôi xôn xao
  Ngày lấy chồng, em đi qua con đê
  Con đê mòn lối cò về
  Có chú bướm vàng bay theo em.

  Bướm vàng đã đậu trái mù u rồi
  Lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn
  Ru em thời thiếu nữ xa rồi
  Còn đâu bao đêm trăng thanh
  Tát gầu sòng vui bên anh
  Ru em thời con gái kiêu sa
  Em đố ai tìm được lá diêu bông
  Em xin lấy làm chồng.

  Ru em, thời thiếu nữ xa rồi
  Mình tôi lang thang muôn nơi
  Đi tìm lá cho em tôi
  Ru em, thời con gái hay quên
  Thương em tôi tìm được lá diêu bông
  Sao em nỡ vội lấy chồng..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *