5 thoughts on “karaoke phố xa ghita tone nữ Lê Quốc Thắng

  1. popo ngo says:

    Đi bên em chiều trên lối vắng…phố xa..phố xa…ngỡ như thật gần…
    Hay lắm ạ…😍🐱

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *