22 thoughts on “Karaoke Phố Xa – Beat Chuẩn

  1. Lê Thanh Bình says:

    Nhạc hay. Được bạn hãy làm bài Em về thoáng qua_ca sĩ Vân Trường (thấy giai điệu cũng miên man, nhẹ nhàng). Thanks bạn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *